6 november staking

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op 6 november wordt er op veel scholen weer gestaakt. Op onze school heeft u gemerkt dat we met regelmaat geen invallers hadden. Daarom is de stakingsbereidheid groot en zal er bij ons op school gestaakt worden. Dit heeft tot gevolg dat er die dag geen les wordt gegeven op De Wegwijzer. De leerlingen zullen die dag thuis moeten blijven. Uiteraard hopen we dat u een passende oplossing kunt vinden voor mogelijke opvang van uw kinderen. 


Met vriendelijke groet, 

Namens team de Wegwijzer,

Sjoerd van Loon
Directeur De Wegwijzer
Lepelstraat


https://www.trouw.nl/onderwijs/lerarenstaking-op-6-november-gaat-door~bd4eb713/
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl