Kort bericht

Beste ouder(s), verzorger(s),


U heeft vandaag een nieuwe AVG-verklaring meegekregen. Wegens de invoering van Schoolwapps was het nodig daar een kleine verandering in aan te brengen. We willen graag van ELK KIND een verklaring terug. Ook staat het u vrij om wijzigingen aan te brengen in uw toestemming, vergeleken met de vorige toestemming, die met het nieuwe formulier ook zal vervallen. Mocht uw kind opgroeien in een gescheiden gezin, raden we aan om een extra formulier aan te vragen voor de andere ouder. Die zijn op school aanwezig. 

Bijgevoegd tevens een bericht van de parochie. 


Fijn Weekend!


Sjoerd van Loon

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl