Vanuit de Parochie

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vanuit de Parochie wil ik u graag melden dat u de aanmeldingsformulieren voor de Heilige Communie én het Heilig Vormsel hier kunt uploaden. (Zie bijlage)

Vriendelijke groeten,

Sjoerd van Loon
Directeur De Wegwijzer
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl