Informatieavond

Beste ouder(s), verzorger(s),


Morgen is de informatieavond. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Het programma is als volgt:

18:30: Vrije inloop in de groepen. De leerkrachten hebben materialen klaarliggen waar de leerlingen dit jaar mee gaan werken. U kunt deze materialen inkijken en de leerkrachten vragen stellen.

19:00: Koffie en thee, met een koekje in de aula.

19:15: Informatie over en door de nieuwe leesconsulente, Ingrid de Graaf. Zij zal uitleggen wat haar taak hier wordt, wat dat voor de kinderen en u betekent en ze zal praten over het belang van lezen thuis. (20 min)

19:40: Informatie over de verkeersveiligheid rond de school. Dit onderwerp is het laatste jaar nadrukkelijk door de verkeerswerkgroep onder de aandacht gebracht. Berdie van Gils van Handhaving is in opvolging van deze actieve werkgroep vanavond aanwezig, om samen met u te kijken hoe we de situatie voor uw kinderen, samen met u, zo veilig mogelijk kunnen maken.


20:00 Einde van de avond


Vriendelijke groeten,


Sjoerd van Loon
Directeur De Wegwijzer

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl