groepstoedeling 2019-2020

Beste ouder(s), verzorger(s),


Volgend schooljaar zullen we starten met de volgende groepstoedeling:

Groep 1/2: Juf Kim en juf Annelies

Groep 3/4: Juf Joyce en juf Kim

Groep 5/6: Juf Cynthia

Groep 7/8: Meneer Henk en meneer Sjoerd

In de bijlage staat een uitgebreide uitleg over: dat dit een tijdelijke toedeling is én wie op welk moment les gaat geven.


Deze toedeling is een voorlopig plaatje, in afwachting van een invulling van de vacature die is ontstaan door het afscheid van juf Roos. Deze positie is nog niet vervuld. Door dit plaatje is het onderwijs aan elke leerling in elke groep gegarandeerd.


Vriendelijke groeten,

Sjoerd van Loon,

Directeur de Wegwijzer

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl