Middagvoorstelling Musical

Beste allemaal,


Zoals gewoonlijk zal de eindmusical tweemaal opgevoerd gaan worden, éénmaal voor de ouders, in de avond. Ouders van deze leerlingen hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Die avond is er ruimte voor 100 personen. Dat komt neer op 6 personen per leerling. 

Mochten er meer mensen geïnteresseerd zijn, dan zijn ze bijzonder welkom bij andere voorstelling, die op de middag wordt gehouden. Op 17 juni, vanaf 13:15 (inloop) zijn andere belangstellenden meer dan welkom om naar de leerlingen van groep 7 en 8 te komen kijken. Ze voeren dan hun musical als "preview" op en belangstellenden vanuit het dorp zijn meer dan welkom.

Vriendelijke groeten,

Sjoerd van Loon

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl