leerlingtevredenheid

Beste ouders,


Dit voorjaar zijn er twee tevredenheidsonderzoeken gehouden. Een klein tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van groep 6-8 én een breed tevredenheidsonderzoek binnen de gehele stichting van de Lowys Porquin, waaraan teamleden, kinderen en ouders hebben meegedaan.

De resultaten van het eerste onderzoek staat inmiddels online. U kunt de tevredenheid van uw kind aflezen op: https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/5281/1100/RK-Basisschool-De-Wegwijzer/Leerlingtevredenheid 

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,


Vriendelijke groeten

Sjoerd van Loon

Directeur De Wegwijzer

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl