Ouderbijdrage herinnering

Bijgevoegd vindt u een herinnering betreffende de vrijwillige ouderbijdrage.

Vriendelijke groeten,

Sjoerd van Loon
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl