Praktische zaken
Onderwijstijd
Groep 1 t/m 4 

 maandag:  8.45 - 12.00 uur    13.15 - 15.30 uur
 dinsdag: 8.45 - 12.00 uur     13.15 - 15.30 uur
 woensdag: 8.45 - 12.30 uur
 donderdag: 8.45 - 12.00 uur        13.15 - 15.30 uur
 vrijdag: 8.45 - 12.00 uur  

Groep 5 t/m 8                                             

maandag:  8.45 - 12.00 uur   13.15 - 15.30 uur
dinsdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur
woensdag 8.45 - 12.30 uur  
donderdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur
vrijdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur

Gymrooster

Hieronder vindt u een overzicht van tijden waarop de verschillende groepen hun gymlessen hebben. 


Groep

Dag

Les

Tijd

Groep 7/8

Woensdag

Gym

09:00 – 10:00

Groep 3/4

Woensdag

Gym

10.15 – 11.15

Groep 5/6

Woensdag

Gym

11.30 – 12:30


Vakantierooster

 
1e schooldag     20 augustus 2018
Herfstvakantie    15 t/m 19 oktober 2018 
Kerstvakantie    21 december 2018 (vanaf 12.00u) t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie    04 maart 2019 t/m 8 maart 2019 
Meivakantie    22 april 2019 t/m 03 mei 2019 
Zomervakantie    05 juli 12.00u 2019 t/m 16 augustus 2019

 

Vrije dagen

 Studiedag     maandag 12 november 2018
 Studiedag    donderdag 06 december 2018
 Studiedag    maandag 18 februari 2019
 Goede Vrijdag    vrijdag 19 april 2019
 2e Paasdag  (valt in meivak.)    maandag 22 april 2019
 Hemelvaart    donderdag 30 mei 2019
 Vrijdag na Hemelvaart    vrijdag 31 mei 2019
 2e Pinksterdag    maandag 10 juni 2019
 Studiedag    donderdag 27 juni 2019

 

Godsdienstige vorming

“De Wegwijzer” is een Rooms Katholieke school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Het godsdienstonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkrachten en begeleid door een identiteitsbegeleider. We gebruiken dit jaar de methode “Trefwoord”. Onze visie op godsdienstonderwijs vindt u omschreven bij “Identiteit”.


AVG

In mei 2018 is de AVG van kracht geworden. In het kader van deze nieuwe privacywet zijn alle ouders gevraagd een AVG-formulier in te vullen. Heeft u dat nog niet gedaan, dan wordt u gevraagd dit alsnog te doen. U kunt de voorkeuren die u op het AVG formulier heeft ingevuld altijd veranderen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl