Praktische zaken
Onderwijstijd
Groep 1 t/m 4 

 maandag:  8.45 - 12.00 uur    13.15 - 15.30 uur
 dinsdag: 8.45 - 12.00 uur     13.15 - 15.30 uur
 woensdag: 8.45 - 12.30 uur
 donderdag: 8.45 - 12.00 uur       13.15 - 15.30 uur
 vrijdag: 8.45 - 12.00 uur  

Groep 5 t/m 8                                             

maandag:  8.45 - 12.00 uur   13.15 - 15.30 uur
dinsdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur
woensdag 8.45 - 12.30 uur  
donderdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur
vrijdag: 8.45 - 12.00 uur  13.15 - 15.30 uur

Gymrooster

Hieronder vindt u een overzicht van tijden waarop de verschillende groepen hun gymlessen hebben. 


Groep

Dag

Les

Tijd

Groep 7/8

Woensdag

Gym

09:00 – 10:00

Groep 3/4

Woensdag

Gym

10.15 – 11.15

Groep 5/6

Woensdag

Gym

11.30 – 12:30


Vakantierooster

 
1e schooldag 
 19 augustus 2019
Herfstvakantie    14 t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie    20 december 2019 (vanaf 12.00u) t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie    24 februari 2020 t/m 28 februari 2020 
Meivakantie    27 april 2020 t/m 08 mei 2020 
Zomervakantie    10 juli (vanaf 12.00u ) 2020 t/m 24 augustus 2020

 

Vrije dagen

 Studiedag     woensdag 4 september 2019
 Studiedag    vrijdag 6 december 2019
 Studiedag    dinsdag 11 februari 2020
 Goede Vrijdag    vrijdag 10 april 2020
 2e Paasdag      maandag 13 april 2020
 Hemelvaart    donderdag 21 mei 2020
 Vrijdag na Hemelvaart    vrijdag 22 mei 2020
 2e Pinksterdag    maandag 1 juni 2020
 Studiedag    dinsdag 23 juni 2020

 

Godsdienstige vorming

“De Wegwijzer” is een Rooms Katholieke school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Het godsdienstonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkrachten en begeleid door een identiteitsbegeleider. We gebruiken dit jaar de methode “Trefwoord”. Onze visie op godsdienstonderwijs vindt u omschreven bij “Identiteit”.


AVG

In mei 2018 is de AVG van kracht geworden. In het kader van deze nieuwe privacywet zijn alle ouders gevraagd een AVG-formulier in te vullen. Heeft u dat nog niet gedaan, dan wordt u gevraagd dit alsnog te doen. U kunt de voorkeuren die u op het AVG formulier heeft ingevuld altijd veranderen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl