Praktische zaken
Onderwijstijd
Groep 1 - 2

 maandag:  8.30 - 14.15 uur  
 dinsdag: 8.30 - 14.15 uur   
 woensdag: 8.30 - 12.00 uur
 donderdag: 8.30 - 14.15 uur     
 vrijdag: 8.30 - 14.15 uur

Groep 3 - 8                                             

maandag:  8.30 - 14.15 uur 
dinsdag: 8.30 - 14.15 uur
woensdag 8.30 - 14.15 uur
donderdag: 8.30 - 14.15 uur 
vrijdag: 8.30 - 14.15 uur 

Gymrooster

Hieronder vindt u een overzicht van tijden waarop de verschillende groepen hun gymlessen hebben. 


Groep

Dag

Les

Tijd

Groep 3-4

Woensdag

Gym

08:45 – 09:30

Groep 5-6

Woensdag

Gym

09:45 – 10:30

Groep 7-8

Woensdag

Gym

10:45 – 11:30


Vakantierooster

 
Herfstvakantie   25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie   27 december 2021  t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie   28 februari t/m 4 maart 2022 
2e Paasdag   18 april 2022
Meivakantie   25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag   6 juni 2022
Zomervakantie   25 juli t/m 4 september 2022

 

Lesvrije dagen

maandag 13 september 2021
woensdag 22 september 2021 vanaf 12:00 uur
vrijdag 24 december 2021 vanaf 12:00 uur
woensdag 12 januari 2022 vanaf 12:00 uur
donderdag 17 februari 2022
woensdag 30 maart 2022 vanaf 12:00 uur
vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)
vrijdag 22 juli 2022 vanaf 12:00 uur 

 

Godsdienstige vorming

“De Wegwijzer” is een Rooms Katholieke school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Het godsdienstonderwijs wordt gegeven door de groepsleerkrachten en begeleid door een identiteitsbegeleider. We gebruiken dit jaar de methode “Trefwoord”. Onze visie op godsdienstonderwijs vindt u omschreven bij “Identiteit”.


AVG

In mei 2018 is de AVG van kracht geworden. In het kader van deze nieuwe privacywet zijn alle ouders gevraagd een AVG-formulier in te vullen. Heeft u dat nog niet gedaan, dan wordt u gevraagd dit alsnog te doen. U kunt de voorkeuren die u op het AVG formulier heeft ingevuld altijd veranderen.

Kalender
Het overzicht met belangrijke data voor ouders en leerlingen vindt u  hier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT