Ouderpanel

Het ouderpanel is opgezet als klankbord voor de directie van onze school. Dit wil zeggen dat de directie haar plannen bespreekt met de ouders zodat beoordeeld kan worden hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Ook wordt dan helder of er voldoende steun is om deze plannen uit te voeren. Van de andere kant kunnen de ouders zelf ook vraagstukken voorleggen aan de directie waarop het te voeren beleid kan worden aangepast.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat wij individuele problemen bespreken, maar echt allerlei structurele zaken kunnen hierbij aan de orde komen. Het ouderpanel is samengesteld uit de directeur Guido Schoonbrood (voorzitter) en namens de ouders: mevrouw Willy Varkevisser, mevrouw Kelly van Loon, de heer Raphaël Steenbergen en de heer Maikel van Loon. 

Ook voor dit jaar zijn er vijf bijeenkomsten gepland. Het Ouderpanel is steeds aanwezig bij de bijeenkomst van onze MR. Het Ouderpanel draagt bij aan de meningsvorming. De leden van het Ouderpanel hebben echter geen stemrecht. Het ouderpanel vergadert elke 2e maandag van de maand. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT