De oudergeleding van de MR

Barry van Roosendaal, vader van Beau en Jinke

Even voorstellen. Ik ben Barry van Roosendaal, getrouwd met Donya en vader van Beau (groep 3) en Jinke (groep 1). Beroepsmatig ben ik werkzaam als planner en werkvoorbereider in hoog temperatuur isolatie oplossingen. In 2011 ben ik in Lepelstraat komen wonen, mijn vrouw is hier geboren en getogen. Onze beide kinderen zijn hier geboren. Ik vind het belangrijk dat zij naar school kunnen in het dorp waar ze wonen. Ik vind het mooi om te zien dat ouders op allerlei manieren betrokken zijn bij de school in ons dorp. Sinds schooljaar 2017-2018 mag ik aansluiten als lid van de MR. Ik wil op deze manier graag mijn steentje bijdragen en hoop dat ik als ouder een bijdrage kan leveren aan het beleid en de fijne sfeer op de school van onze kinderen.

De personeelsgeleding van de MR

 en Annelies Onrust

Wij vinden het belangrijk om in de MR te zitten omdat we graag meedenken over de koers die we als school willen varen. Deze koers wordt omschreven in het beleid. Het is onze taak om het beleid terug te vertalen naar de klas. Daarom is het van belang dat wij, samen met ouders en directie hierover in gesprek gaan. De MR biedt ons hiervoor een mooi kans!

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT