Inspectierapport

De inspectie heeft de kwaliteit van het onderwijs op onze school beoordeeld met een aantal indicatoren, waarmee zij overeenkomstig de Wet op het Onderwijstoezicht kan beoordelen of De Wegwijzer op belangrijke onderdelen onderwijs van voldoende kwaliteit biedt.

De inspectie komt in haar rapport tot de volgende conclusie:
De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Wegwijzer is op de onderzochte onderdelen op orde. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt aan de school een basisarrangement toegekend. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

U vindt het rapport van de inspectie op: Detailpagina van de Toezichtresultaten Onderwijsinspectie website met detail informatie over het element en eventueel bovenliggend bestuur.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT